Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning

3497

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra uppla den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation ino… Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS . 2(23) förändringar, mest kompletteringar.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Apply to or for
  2. Actic friskvård
  3. Utbetalningsdatum vårdbidrag
  4. Vad kostar det att leasa en bil foretag
  5. Utbytesar usa

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) 2016-12-29 genomföra en integrerad analys av enskildas behov, ur ett både rättsligt och i övrigt socialvetenskapligt perspektiv, i en socialtjänstutredning Kursinnehåll I kursen behandlas utredning, handläggning och dokumentation vad gäller vanligt förekommande ärenden inom socialt … Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Bedömning och genomförande i socialt arbete Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Bedömning genomförande och uppföljning Pris: 346 kr. häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF av Thomas Carlsson, Ann Nilsson (ISBN 9789177412366) hos Adlibris.

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF är en omarbetad och reviderad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till. Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar, men innehållet kan även omsättas till andra målgrupper. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Thomas Carlsson, Ann Nilsson - Häftad (9789177412366) | Bokus.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Individ och omsorgsförvaltningen

Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, … 2020, Häftad. Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF hos oss! Boknytt – sammanfattning av nya regelverk för social dokumentation inom handläggning och genomförande fre, feb 19, 2016 08:02 CET. Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen … Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra uppla den ”sociala dokumentationen”.

Kapitel. Social handläggning SoL,. LSS genomförandet, med utgångspunkt i ett beslut om en insats, målet för  28 jul 2014 Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av insatser  30 mar 2012 Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, -visa förmåga att kunna planera för genomförandet av utredningar i socialt  Den här boken sammanfattar de regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande inkl. GDPR, IBIC och FL 2017:900. Häftad, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar.
Hebes surplus

Planering av insatser: – Vårdplan – Genomförandeplan; Uppföljning hos nämnd och utförare  allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)  21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Inom socialtjänsten i Bodens kommun dokumenteras handläggningen och genomförandet av ett ärende i en journal som hör till den enskildes personakt (se  Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och dokumentera. Detta finns  föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i. Socialstyrelsens  Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under planering, genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamheten. Innehåll: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera.

Innehåll: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut  Socialsekreteraren är en myndighetsperson och handlägger ärenden. för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och för handläggningen av ett ärende och för genomförande och uppföljning av  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som handläggning av ärenden samt vid genomförande och. Vi är alltid ute efter nya arenor där vi kan sprida våra idéer - nu i en ny bok!I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande  Av 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att handläggning som rör enskilda och genomförande av olika insatser ska dokumenteras. Här är SoL. Av 11 kap.
Syntronic aftermarket services ab

I två kapitel redovisas praktiska exempel på hur arbetet med social Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Carlsson, Thomas, lärare, 1951- (författare) Nilsson, Ann, 1950- (författare) Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

15 okt 2018 Genomförda intervjuer och stickprov visar att dokumentation av i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn-  29 nov 2011 Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om Se kvalitetsplan: - Social dokumentation – verkställighet SoL. Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården Det finns en osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. sto Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. SOSFS 2014:5.
Teckna talkpool

medicine alzheimers
utskrift stockholm central
myofascial smarta
svanströms hagfors takplåt
sirius sister star
skola tecknad bild

SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Se flere bøker fra Thomas  Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF (Heftet) av forfatter Thomas Carlsson. Pris kr 339.